درباره ی ما

مجموعه هلدینگ علایی

در مسیر مهاجرت و اخذ اقامت کشور قبرس شمالی، از مهم‌ترین دغدغه‌های متقاضیان، انتخاب مشاور مناسب با اطلاعات به روز در زمینه امور مهاجرتی و اقامتی می‌باشد.
اما این موضوع که چگونه مهاجرت کنیم که احتمال شکست به صفر برسد نیازمند بررسی کارشناسان خبره و آگاه مانند هلدینگ علایی در زمینه مهاجرت است. کارشناسان ما از ابتدا تا انتهای مهاجرت شما همراهتان خواهند بود.

تیم ما

مدیریت علایی

تخصص

59%

مهارت

79%
8 آگهی

هادی اعلایی

مدیر عامل

تلفن : 01154370000
6 آگهی
تلفن : 01154370000
8 آگهی

محمد شارپین

مدیر فروش

تلفن : 01154370000
6 آگهی

محمدرضا اعلایی

مدیر فروش

تلفن : 01154370000
6 آگهی

ماکان لباف

مدیر فروش

تلفن : 01154370000
6 آگهی

هادی شعبانی

مدیر فروش

تلفن : 01154370000
تیم ما

مدیر فروش

تخصص

59%

مهارت

79%
متخصصین ما

کارشناس امور مهاجرت

8 آگهی

آذرخش ملک محمودی

کارشناس امور مهاجرت

تلفن : 01154370000
8 آگهی
تلفن : 01154370000
8 آگهی

معصومه حسن نژاد

کارشناس امور مهاجرت

تلفن : 01154370000
8 آگهی
تلفن : 01154370000
8 آگهی
تلفن : 01154370000
8 آگهی
تلفن : 01154370000
8 آگهی
تلفن : 01154370000
8 آگهی
تلفن : 01154370000
8 آگهی
تلفن : 01154370000
8 آگهی
تلفن : 01154370000
8 آگهی
تلفن : 01154370000
8 آگهی
تلفن : 01154370000
8 آگهی

رضا ابراهیمیان

کارشناس امور مهاجرت

تلفن : 01154370000
8 آگهی
تلفن : 01154370000
8 آگهی
تلفن : 01154370000
8 آگهی

نگین علیرضایی

کارشناس امور مهاجرت

تلفن : 01154370000