2 نتیجه ای برای جستجو یافت شد
برای فروش
برتر
9,999 تومانسالانه

پروژه ونیز

برتر
 • 03 اتاق خواب
 • 02 سرویس بهداشتی
 • 1800 متراژ
برای خرید
ویژهبرترحراج
3,500,000,000 تومانسالانه

فروش پنت هاوس 200 متری

ویژهبرترحراج
 • 03 اتاق خواب
 • 03 سرویس بهداشتی
 • 2100 متراژ
برای فروش
برتر
9,999 تومانسالانه

پروژه ونیز

برتر
 • 03 اتاق خواب
 • 02 سرویس بهداشتی
 • 1800 متراژ
برای خرید
ویژهبرترحراج
3,500,000,000 تومانسالانه

فروش پنت هاوس 200 متری

ویژهبرترحراج
 • 03 اتاق خواب
 • 03 سرویس بهداشتی
 • 2100 متراژ